เอกสารประวัติศาสตร์: The Bangkok Recorders, สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ และ ฯลฯ

หนังสือพิมพ์ The Bangkok Recorders สมัยรัชกาลที่ 3 และ 4

สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.2470

หนังสือพิมพ์กรุงเทพวารศัพท์, หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์, หนังสือพิมพ์หลักเมือง สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

เอกสารการประชุมรัฐสภาอังกฤษ (Official Report of debates in Parliament) ตั้งแต่ ค.ศ.1803-2005

เอกสารการประชุมรัฐสภาไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-ปัจจุบัน

เอกสารมลายูศึกษา (คลิกดูที่บาร์ทางซ้ายมือ)

ฐานข้อมูลของวารสาร Achipel (คลิกที่เลข ค.ศ.)

ปรัชญาประวัติศาสตร์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, 2527)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s